ຄົ້ນຫາເອກະສານເພື່ອການຂໍອະນຸຍາດ

ຕົວຢ່າງ: ກະສິກຳ, ໂຮງແຮມ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ອື່ນໆ.

ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ

ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

National Enterprise Database

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ

Lao PDR Trade Portal

ກ່ຽວກັບການຄ້າດ້ານການບໍລິການ

ກ່ຽວກັບການຄ້າດ້ານການບໍລິການ

Lao Services Portal

ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ

ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ

Lao National Single Window

ການລົງທຶນປະຕູດຽວ

ການລົງທຶນປະຕູດຽວ

Ministry of Planning and Investment

Investment Promotion Department

ນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ

ນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ

Ministry of Industry and Commerce

ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ

ແມ່ຍິງລາວໄດ້ມີບົດບາດຢູ່ໃນວຽກງານການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດມີການປະເມີນແບບມີສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອຈັດໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມແລະ ສະໜອງຊັບພະຍາກອນອັນຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳໃນການພັດທະນາຕົນເອງ, ເພື່ອເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃຫ້ແກ່ອົງກອນຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ

ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ

ຄູ່ຮ່ວມມື

         

ເວັບໄຊນີ້ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີ (AusAID), ລັດຖະບານອຽກລັງ (Irish Aid), ແລະ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ (USAID). ໂຄງການນີ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຮ່ວມກັບທະນາຄານໂລກ.

© 2022 ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ . ສະຫງວນລິຂະສິດ

ການປັບປຸງຫຼ້າສຸດ: ວັນອາທິດ, 06 ເດືອນທັນວາ 2020

ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ: 573013 | 30 ວັນທີ່ຜ່ານມາ: 63930
ມື້ວານນີ້: 826 | ມື້​ນີ້: 304 | ເບິ່ງສະຖິຕິເພີ່ມຕື່ມຈາກຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ລວມ
ຜູ້ເຂົ້າຊົມ: 573013
ຂໍ້ມູນຕາມກິດຈະການ: 6057
ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ: 510
ການຂໍອະນຸຍາດ: 245403
ເບິ່ງເອກະສານທາງດ້ານພິທີການ: 208720
30 ວັນທີ່ຜ່ານມາ
ຜູ້ເຂົ້າຊົມ: 63930
ຂໍ້ມູນຕາມກິດຈະການ: 1267
ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ: 0
ການຂໍອະນຸຍາດ: 25870
ເບິ່ງເອກະສານທາງດ້ານພິທີການ: 11288
ມື້ວານນີ້
ຜູ້ເຂົ້າຊົມ: 826
ຂໍ້ມູນຕາມກິດຈະການ: 15
ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ: 0
ການຂໍອະນຸຍາດ: 215
ເບິ່ງເອກະສານທາງດ້ານພິທີການ: 440
ມື້​ນີ້
ຜູ້ເຂົ້າຊົມ: 304
ຂໍ້ມູນຕາມກິດຈະການ: 21
ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ: 0
ການຂໍອະນຸຍາດ: 75
ເບິ່ງເອກະສານທາງດ້ານພິທີການ: 134
up
reset WAY cursor WAY contrast WAY Font size WAY Black and White WAY Links WAY